Blogg

AdBlue til din bil

AdBlue er et produkt som effektivt reduserer utslipp av NOx i kjøretøy. Dette produktet har blitt utviklet for å fungere i kjøretøy som bruker diesel. For at AdBlue skal fungere godt nok, bør kjøretøyet ditt benytte seg av en SCR-teknikk.

Dersom du har gått til anskaffelse av en diesel bil, kan du bli overrasket av at det lyser en varsellampe i bilens instrumenter. Dette varsellyset kan være et tegn på at du må etterfylle med AdBlue. En etterfylling vil bidra til at kjøretøyet ditt kjører mer miljøvennlig.

Reduserer utslipp av NOx

Ved bruk av AdBlue reduserer du utslipp av NOx. Dette da NOx omdannes fra dieseleksosen, og videre til damp og nitrogen. På denne måten reduseres utslipp av skadelig NOx. Dette er en viktig effekt som bidrar til redusert utslipp av NOx, som også betegnes som nitrogenoksider. Dette kan bidra til økt luftforurensning i urbane områder.

Stadig flere biler benytter seg av en SCR-teknologi. Dette er en teknologi som krever bruk av AdBlue. Dette grunnet en strengere lovgivning om at NOx-utslipp skal reduseres. Dette gjelder biler, traktorer og lastebiler fra blant annet Renault, Audi, Mercedes Benz og BMW.

Slik brukes du AdBlue

Når bilen din har behov for påfyll av AdBlue, vil det lyse en varsellampe i bilens i dashbord. AdBlue kan kjøpes på de fleste bilverksteder og bensinstasjoner. Denne vesken er ikke farlig når den brukes normalt. Den er heller ikke eksplosiv eller brennbar. Produktet kan også vaskes bort på normal måte.

Bruk av AdBlue krever derimot at du setter deg inn i hvordan produktet brukes. Dersom du bruker produktet feil, kan du skade katalysator og blokkere injektor. Du bør derfor sjekke instruksjonsboken som tilhører bilen din før bruk. Slik sikrer du at du bruker produktet slik det skal.

Brukes i biler med SCR teknikk

En SCR teknikk baserer seg på rens av eksosen i kjøretøy med dieselmotor. De fleste kjøretøy som bruker diesel i dag, benytte seg av en SCR-teknikk. Dette gjelder spesielt tunge kjøretøy og kjøretøy, som kan brukes i terrenget. I slike biler er det nødvendig at AdBlue sprøytes inn i kjøretøyets eksosanlegg.

Derimot må ikke AdBlue blandes direkte i diesel drivstoffet. I stedet skal AdBlue fylles på en tank som er plassert separat fra drivstofftanken. Dette produktet produseres i henhold til europeiske standarder. Bare om retningslinjene har blitt fulgt under produksjonen, vil produktet bli kvalitetsstemplet.

Nødvendig med etterfylling

Dersom du har et kjøretøy med SCR-teknologi må du være oppmerksom på at du må etterfylle med AdBlue. Når varsellampen på dashbordet lyser, må du sørge for at du etterfyller med en gang. Hvis ikke kjøretøyet ditt får tilgang til AdBlue, vil det slutte å fungere slik det skal. I utgangspunktet bruker kjøretøyet ditt totalt 1,5 liter per 1000 km.

Riktig bruk av AdBlue bidrar til at energien i drivstoffet maksimeres. I tillegg oppnår du at EU sine veiskatter reduseres. Ved bruk av dette produktet vil du redusere luftforurensningen i miljøet rundt deg. Dette er derfor et produkt som er nødvendig for deg, som kjører mye bil i hverdagen.