Teoritentamen

Informasjon om teoriprøven

Teoritentamen er en øvelseseksamen til teoriprøven du må ta når du vil skaffe deg førerkort. Uansett hvilken klasse førerkort du vil ha (for eksempel moped, motorsykkel, personbil eller buss), består førerprøven av en teoretisk og en praktisk del. Dette er nedfelt i Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve, som er en del av vegtrafikkloven. Kravet for å stå på teoriprøven er at du har besvart minst 85% av oppgavene korrekt. Teoriprøven skal avlegges skriftlig på en av Vegvesenets trafikkstasjoner. I dag er det vanlig at du svarer på oppgavene på en PC. Man kan få en tilrettelagt teoriprøve dersom man har gyldige grunner til det.

Slik får du førerkort

Alle som vil føre et motorisert kjøretøy må i dag ha gjennomført trafikalt grunnkurs. Trafikalt grunnkurs tilbys flere steder, og det er vanlig å ta dette på ungdomsskolen i 10. klasse. For å ta kurset må du være fylt 15 år. Kurset inneholder flere deler, blant annet trafikkopplæring, innføring i førstehjelp, hva du må foreta deg ved en trafikkulykke, mørkekjøring med mer. Etter gjennomføringen av trafikalt grunnkurs får du et bevis, som igjen gir deg tillatelse til å øvelseskjøre. Du kan øvelseskjøre privat eller gjennom en kjøreskole, og det anbefales at man gjør dette hyppig og i minst to år før man tar førerprøven for bil. Denne prøven består som nevnt i både en teoriprøve og en praktisk prøve.Kjøreskolen du eventuelt får opplæring fra, vil også ha kurs som forbereder deg til teoriprøven. Denne delen avsluttes som regel med en teoritentamen, som er en nyttig måte å trene seg til den obligatoriske prøven du tar før du får førerkort.

Teoriprøven på trafikkstasjonen

Etter at all obligatorisk opplæring er unnagjort, kan du møte opp på en av Vegvesenets trafikkstasjoner og ta teoriprøven. I dag tas teoriprøven på PC i trafikkstasjonens eksamenslokaler. Du kan møte opp uten å bestille på forhånd, så lenge trafikkstasjonen er åpen og også har åpningstid for teoriprøven. Du må ha sendt inn en søknad om førerkort på forhånd, noe du kan gjøre på internett eller sende inn en papirsøknad som du finner skjema for på Vegvesenets hjemmesider.Når du har bestått teoriprøven, kan du ta oppkjøring til førerkort. Dette forutsetter at du har fullført alle de andre obligatoriske delene av opplæringen. Husk at teoriprøven gjelder i tre år etter at du tok prøven. Har du ikke tatt førerkort innen den tid, må du ta teoriprøven på nytt. Dette gjelder for alle klassene for førerkort, unntatt for moped og snøscooter, der teoriprøven er gyldig i fem år. Havner du i denne situasjonen, anbefaler vi at du leser pensum på nytt, og tester deg selv på en eller flere teoritentamen, før du går opp til den obligatoriske prøven på nytt.

Om du stryker på teoriprøven

Du kan ta teoriprøven for bil tidligst 6 måneder før du er 18 år, eller 6 måneder før du møter kravet til alder for de forskjellige klassene for førerkort. Unntaket er for moped og snøscooter, der teoriprøven er den avsluttende delen av opplæringen. Skulle du stryke på prøven, kan du ta den opp igjen etter at det har gått to uker.I den tiden lønner det seg å øve seg ved å ta teoritentamen noen ganger, samt lese pensumet på nytt. Det kan være en god idé å gjennomgå flere prøver, og ikke bare en. Jo flere du teoritentamen du tar, desto mer vant blir du med hvordan oppgavene er utformet, samt at du lærer selve teorien samtidig. Mange velger å teste seg selv kontinuerlig, samtidig som de fullfører ett og ett kapittel av pensum.

Egen teoritentamen og teoriprøve for hver klasse

I Norge kan du ta førerkort for alt fra moped og snøscooter, til store vogntog for godstransport. Det finnes egne sertifikat for alle motoriserte kjøretøy. Dertil finnes det også egne teoriprøver, og også en egen teoritentamen for hver enkelt prøve. De fleste av oss tar likevel kun en teoriprøve, nemlig den for personbil (klasse B). For å stå på teoriprøven, lønner det seg ikke bare å lese, men også øve seg på selve prøven. Teoritentamen inneholder de samme typene oppgaver som selve eksamensprøven, og vil gi en pekepinn på om du har nok kunnskaper til å stå på teoriprøven. Fordelen ved å trene på prøven ligger ikke bare i å sjekke kunnskapene underveis mens du leser, du får også en følelse med hvordan spørsmålene stilles når du tar teoritentamen.

Ta teoritentamen gratis

De fleste trafikkskoler tilbyr teoritentamen som en del av kjøreopplæringen. Det er vanlig at du tar denne som en avslutning på teorikurset du gjennomgår. Teoritentamen inneholder akkurat den samme typen oppgaver som selve teoriprøven. Ofte er spørsmålene enten hentet fra tidligere teoriprøver, eller de er versjoner av de samme spørsmålene som du vil få på eksamen, der kun ordlyden er endret.I tillegg til å kunne ta teoritentamen hos en kjøreskole, finnes det utallige steder på nett som tilbyr en eller flere versjoner du kan øve deg på, blant annet her hos oss. Noen krever penger for at du skal kunne ta en teoritentamen på nettet, noe som er unødvendig i og med at det finnes likeverdige alternativer som er gratis. Tar du teoritentamen her på disse sidene, slipper du å betale.

Oppgaver i en teoritentamen

Oppgavene på både teoritentamen og teoriprøven, er beskrivende for hva du kan forvente deg når du ferdes i trafikken. Trafikkopplæringen skal gi deg kunnskaper som du benytter når du er ute og kjører bil. Derfor er spørsmålene på teoritentamen temmelig like de utfordringene du vi møte på veien. For eksempel kan oppgaven be deg velge rett svar blant flere alternativer, på hva et trafikkskilt betyr. Oppgavene kan også vise et bilde fra en situasjon i trafikken, og be deg velge rett handling i forhold til dette. Noe som går igjen på alle teoritentamen og teoriprøver, er rene matematikkoppgaver forbundet med bremselengde. Felles for disse er at du må lære deg hvor lang tid en bil trenger for å stoppe helt, alt ettersom hvilken fart du kjører i, og under hvilke veiforhold.

Øv deg på flere enn én teoritentamen

Det lønner seg å ta flere teoritentamen, selv om du kanskje klarte alle oppgavene på første forsøk. Et spørsmål eller en oppgave kan utformes på flere måter, der svaret er det samme. Enkelte oppgaver er også så nyanserte at det kan finnes flere riktige svar, eller svar som ser veldig like ut, men der kun ett av de er det korrekte. Tar du teoritentamen flere ganger, vil du oppleve akkurat dette. For eksempel kan den ene prøven be deg beregne en bremselengde når bilen beveger seg i 80 km/t, mens i en annen teoritentamen er spørsmålet basert på en fart på 60 km/t. Ved å drille deg selv med flere prøver, forsterkes kunnskapene dine mye raskere, og du husker de bedre. Det vil hjelpe deg, ikke bare på teoriprøven du skal avlegge, men også senere når du har tatt førerkort og er blitt bilist. Prøv også vår test om trafikkskilt.

Tips når du tar teoritentamen

Siden resultatet på en teoritentamen ikke er avgjørende på noe som helst måte, kan du bruke alle hjelpemidler du måtte ønske. Vi anbefaler at du har pensum for kjøreopplæringen tilgjengelig, og slår opp der samtidig som du besvarer spørsmålene. Dermed får du gjentatt kunnskapen som er viktig, og vil huske alt bedre senere. Dette kan du gjøre de første gangene du tar en teoritentamen, før du senere trener deg på en mer realistisk måte. Teoriprøven du må avlegge før du får førerkort, er tidsbegrenset og kan virke litt stressende på enkelte personer. Tar du teoritentamen på nett noen ganger først, vil du være bedre forberedt og vil kjenne igjen mange av spørsmålene. Men, du bør uansett også trene realistisk. De siste dagene før du tar selve teoriprøven, kan det lønne seg å ta en teoritentamen (eller flere) med stoppeklokke og uten hjelpemidler du ellers ikke vil ha tilgang til på trafikkstasjonen. Når du klarer godt over 85% av spørsmålene på dette viset, er det god sjanse for at du vil klare det samme når det virkelig gjelder.

Frisk opp kunnskapene

Både gjennom praktisk kjøretrening, og gjennom å lære seg trafikkteori, vil man bli en bedre sjåfør. Selv om man har tatt en teoritentamen eller teoriprøve og bestått, vil dette være kunnskap som man bør friske opp en gang i blant. Ettersom tiden går, er det mange viktig momenter i trafikken som kan gå i glemmeboka. Plutselig en dag står selv erfarne sjåfører i en situasjon der de blir usikker på hva som er den beste måten å reagere på.Derfor anbefaler vi at du tester deg selv en gang i blant, og frisker opp kunnskapene fra den gangen du hadde kjøreopplæring. Tar du en teoritentamen på nett, vil du både minnes på kunnskap du hadde tilegnet deg tidligere, og ofte oppdage noe nytt som er kommet til på pensumet i ettertid. De som tok sertifikat på 80- og tidlig på 90-tallet, vil for eksempel ikke ha fått innprentet forbudene forbundet med mobiltelefon i bil. Dette fordi de fleste ikke hadde mobiltelefon på den tiden. Her kan du også koble litt av og se om du kan forskjell på enkelte bilmerker.

Se opp for dårlige prøver

Det finnes som nevnt mange eksempler på teoritentamen du kan ta på nettet. De fleste er relativt godt utformet, og ofte basert på en eldre teoriprøve. Men, det finnes også ganske dårlige versjoner som ikke inneholder riktige opplysninger, og som i verste fall er helt feil i forhold til vegtrafikkloven. Å basere seg på slike prøver kan være direkte misvisende, og i noen tilfeller føre til at du sitter med feil forståelse av viktige spørsmål. Enkelte versjoner av teoritentamen vil også kunne ha spørsmål som er ut daterte i forhold til lovverk som er kommet etter at prøven ble utformet. Selv om opplysningen og spørsmålsstillingen var relevant og korrekt for 20 år siden, er det ikke sikkert det samme gjelder i dag.Vi anbefaler at du bruker oppdatert og aktuelt pensum for kjøreopplæringen som en rettesnor, og sjekker der om du er i tvil når du tester kunnskapene på en nettbasert teoritentamen. En nettbasert teoritentamen er kun et verktøy som skal hjelpe deg til å bli en god sjåfør, og til å bestå førerprøven du tar på en trafikkstasjon.