Gratis teoritentamen for bil

Her kan du prøve deg på teoritentamen for bil gratis.

Du vil få 45 spørsmål og må klare minimum 38 for å få bestått. Du kan altså ha maksimalt 7 feil.

Tidsbestemt

For å gjøre det så realistisk som mulig er denne testen tidsbestemt, du har som på den virkelige teorieksamen kun 90 minutter på deg til å bli ferdig (du kan hele tiden se hvor mye tid du har igjen på nedtellingen i den grønne sirkelen som dukker opp når du starter denne test).

Dette er en tidsbestemt test. Er du klar?

5400
0%

Hva er nærmeste parkeringsavstand til et gangfelt?

Riktig! Galt!

Hva er riktig i denne situasjonen hvis du skal svinge til høyre?

Riktig! Galt!

Hva betyr dette skiltet?

Riktig! Galt!

Hva betyr denne skiltkombinasjonen?

Riktig! Galt!

Hva betyr dette skiltet?

Riktig! Galt!

Hva betyr dette skiltet?

Riktig! Galt!

Hvilken er den riktige påstanden om øvelseskjøring?

Riktig! Galt!

Hvilken av påstandene er den riktige?

Riktig! Galt!

Hvilken påstand er riktig i forhold til trafikkuhell?

Riktig! Galt!

Om du sitter i bilen mens en passasjer er inne i butikken og handler. Har du da parkert?

Riktig! Galt!

Hva betyr dette skiltet?

Riktig! Galt!

Hva er minstekravet til mønsterdybden på sommerdekk?

Riktig! Galt!

Står noen av disse bilene feilparkert?

Riktig! Galt!

Hva betyr dette skiltet?

Riktig! Galt!

Hva bør en fører gjøre dersom han begynner å føle seg trett under kjøring?

Riktig! Galt!

Du kjører i 60 km/t på tørr asfalt og bremser maksimalt. Din reaksjonstid er 1 sekund og bremselengden blir 18 meter. Hva blir den totale stopplengden?

Riktig! Galt!

Hva er lovlig å kjøre med i førerkortklasse B?

Riktig! Galt!

Hva er korrekt om bruk av mobiltelefon i bilen?

Riktig! Galt!

Når du er ute på langtur forholder du deg på følgende måte

Riktig! Galt!

Du kjører bak en bil som beveger seg unormalt langsomt. Hva kan du gjøre?

Riktig! Galt!

Hva sier veitrafikkloven om det å kjøre bil?

Riktig! Galt!

Hva gjør du om du kommer til et ulykkessted?

Riktig! Galt!

Hvilket skilt varsler om at planovergangen er uten grind eller bom?

Riktig! Galt!

Ved en jernbaneovergang med 1 spor. Hvilket skilt vil da være satt opp?

Riktig! Galt!

På et ulykkessted må du foreta en hjerte- og lungeredning. Hva er riktig?

Riktig! Galt!

Hvordan kan du vite at bremsekraftforsterkeren virker?

Riktig! Galt!

I hvilken rekkefølge skal bilene kjøre?

Riktig! Galt!

Hvilke påstander er riktige om kjøring i kollektivfelt?

Riktig! Galt!

Hva er riktig i forhold til bilens lys?

Riktig! Galt!

Hva betyr dette skiltet?

Riktig! Galt!

Hva er riktig om rygging og vikeplikt?

Riktig! Galt!

Hvordan skal du bruke tegn i en rundkjøring?

Riktig! Galt!

Hva er riktig ved inn- og utkjøring av tunneler på dagtid?

Riktig! Galt!

Hva betyr dette skiltet?

Riktig! Galt!

Du ser en person som er på vei ut i gangfeltet et stykke foran deg. Hvordan skal du forholde deg?

Riktig! Galt!

Hva er riktig om førerkortklasser?

Riktig! Galt!

Hvilken mønsterdybde skal det være på vinterdekk?

Riktig! Galt!

Hvor står det om riktig lufttrykk i dekkene?

Riktig! Galt!

Hva kan konsekvensen være om du kjører med for høyt lufttrykk i dekkene?

Riktig! Galt!

Hvilken påstand er riktig om glattkjøring?

Riktig! Galt!

Hva er straffereaksjonen om du blir domfelt for promillekjøring med over 0,5 i promille 2 ganger i løpet av en periode på 5 år?

Riktig! Galt!

Hva betyr det å ha forsvarlig fart når du kjører forbi en buss som har stanset i en busslomme i en 50-sone?

Riktig! Galt!

Hva er hensikten med høytsittende bremselys?

Riktig! Galt!

Hva betyr dette skiltet?

Riktig! Galt!

Hvilken informasjon gir dette skiltet?

Riktig! Galt!

Teoritentamen
Fantastisk! Du klarte det med god margin!
Du klarte det! Du er nok nærmest klar for den virkelige testen!
Du klarte det akkurat så vidt! Kanskje du burde øve litt til før du tar tentamen?
Du bommet med 1 spørsmål! Dette var kjipt! Du må nok øve noe mer!
Du var nære, men nådde dessverre ikke helt frem! Du må øve mer!
Ikke helt i mål her nei! Du må lese litt mer teori!
Du er langt i fra! Du må bare sette deg ned og øve mer!
Har du øvd i det hele tatt? En ting er sikkert, du har ingen ting å gjøre på veien!!

Del dine resultat: