Gratis teoritentamen for bil

Her kan du prøve deg på teoritentamen for bil gratis.

Du vil få 45 spørsmål og må klare minimum 38 for å få bestått. Du kan altså ha maksimalt 7 feil.

Tidsbestemt

For å gjøre det så realistisk som mulig er denne testen tidsbestemt, du har som på den virkelige teorieksamen kun 90 minutter på deg til å bli ferdig (du kan hele tiden se hvor mye tid du har igjen på nedtellingen i den grønne sirkelen som dukker opp når du starter denne test).

Dette er en tidsbestemt test. Er du klar?

5400
0%

På et ulykkessted må du foreta en hjerte- og lungeredning. Hva er riktig?

Riktig! Galt!

Hva betyr dette skiltet?

Riktig! Galt!

Hva betyr dette skiltet?

Riktig! Galt!

Hva betyr dette skiltet?

Riktig! Galt!

Hva betyr dette skiltet?

Riktig! Galt!

Hvor står det om riktig lufttrykk i dekkene?

Riktig! Galt!

Hvilken av påstandene er den riktige?

Riktig! Galt!

Hva er riktig i forhold til bilens lys?

Riktig! Galt!

Hva er riktig om førerkortklasser?

Riktig! Galt!

Hva er lovlig å kjøre med i førerkortklasse B?

Riktig! Galt!

Hva er hensikten med høytsittende bremselys?

Riktig! Galt!

Hva betyr dette skiltet?

Riktig! Galt!

Står noen av disse bilene feilparkert?

Riktig! Galt!

Ved en jernbaneovergang med 1 spor. Hvilket skilt vil da være satt opp?

Riktig! Galt!

Hva bør en fører gjøre dersom han begynner å føle seg trett under kjøring?

Riktig! Galt!

Hva er riktig ved inn- og utkjøring av tunneler på dagtid?

Riktig! Galt!

Hva betyr denne skiltkombinasjonen?

Riktig! Galt!

Hva er riktig i denne situasjonen hvis du skal svinge til høyre?

Riktig! Galt!

Du kjører i 60 km/t på tørr asfalt og bremser maksimalt. Din reaksjonstid er 1 sekund og bremselengden blir 18 meter. Hva blir den totale stopplengden?

Riktig! Galt!

Hva betyr dette skiltet?

Riktig! Galt!

Når du er ute på langtur forholder du deg på følgende måte

Riktig! Galt!

Hva er korrekt om bruk av mobiltelefon i bilen?

Riktig! Galt!

Hva betyr det å ha forsvarlig fart når du kjører forbi en buss som har stanset i en busslomme i en 50-sone?

Riktig! Galt!

Hvilken er den riktige påstanden om øvelseskjøring?

Riktig! Galt!

Hvilken mønsterdybde skal det være på vinterdekk?

Riktig! Galt!

Hva betyr dette skiltet?

Riktig! Galt!

Hva sier veitrafikkloven om det å kjøre bil?

Riktig! Galt!

Du kjører bak en bil som beveger seg unormalt langsomt. Hva kan du gjøre?

Riktig! Galt!

Hva gjør du om du kommer til et ulykkessted?

Riktig! Galt!

Om du sitter i bilen mens en passasjer er inne i butikken og handler. Har du da parkert?

Riktig! Galt!

Hvilken påstand er riktig i forhold til trafikkuhell?

Riktig! Galt!

Hva betyr dette skiltet?

Riktig! Galt!

Hvilken informasjon gir dette skiltet?

Riktig! Galt!

Hva er minstekravet til mønsterdybden på sommerdekk?

Riktig! Galt!

Du ser en person som er på vei ut i gangfeltet et stykke foran deg. Hvordan skal du forholde deg?

Riktig! Galt!

Hva er nærmeste parkeringsavstand til et gangfelt?

Riktig! Galt!

Hvordan skal du bruke tegn i en rundkjøring?

Riktig! Galt!

Hvilken påstand er riktig om glattkjøring?

Riktig! Galt!

Hvilke påstander er riktige om kjøring i kollektivfelt?

Riktig! Galt!

Hva er riktig om rygging og vikeplikt?

Riktig! Galt!

Hvordan kan du vite at bremsekraftforsterkeren virker?

Riktig! Galt!

Hva er straffereaksjonen om du blir domfelt for promillekjøring med over 0,5 i promille 2 ganger i løpet av en periode på 5 år?

Riktig! Galt!

I hvilken rekkefølge skal bilene kjøre?

Riktig! Galt!

Hva kan konsekvensen være om du kjører med for høyt lufttrykk i dekkene?

Riktig! Galt!

Hvilket skilt varsler om at planovergangen er uten grind eller bom?

Riktig! Galt!

Teoritentamen
Fantastisk! Du klarte det med god margin!
Du klarte det! Du er nok nærmest klar for den virkelige testen!
Du klarte det akkurat så vidt! Kanskje du burde øve litt til før du tar tentamen?
Du bommet med 1 spørsmål! Dette var kjipt! Du må nok øve noe mer!
Du var nære, men nådde dessverre ikke helt frem! Du må øve mer!
Ikke helt i mål her nei! Du må lese litt mer teori!
Du er langt i fra! Du må bare sette deg ned og øve mer!
Har du øvd i det hele tatt? En ting er sikkert, du har ingen ting å gjøre på veien!!

Del dine resultat: