Teoritentamen

Dette er en tidsbestemt test. Er du klar?

5400
0%

Hva gjør du om du kommer til et ulykkessted?

Riktig! Galt!

Hva kan konsekvensen være om du kjører med for høyt lufttrykk i dekkene?

Riktig! Galt!

Hva er riktig om rygging og vikeplikt?

Riktig! Galt!

Hva betyr dette skiltet?

Riktig! Galt!

Hva er hensikten med høytsittende bremselys?

Riktig! Galt!

Hvilken informasjon gir dette skiltet?

Riktig! Galt!

Hva betyr dette skiltet?

Riktig! Galt!

Hvilken påstand er riktig om glattkjøring?

Riktig! Galt!

Hvilket skilt varsler om at planovergangen er uten grind eller bom?

Riktig! Galt!

På et ulykkessted må du foreta en hjerte- og lungeredning. Hva er riktig?

Riktig! Galt!

Hvilke påstander er riktige om kjøring i kollektivfelt?

Riktig! Galt!

Hva er riktig om førerkortklasser?

Riktig! Galt!

Hva sier veitrafikkloven om det å kjøre bil?

Riktig! Galt!

Hva betyr dette skiltet?

Riktig! Galt!

Hvordan skal du bruke tegn i en rundkjøring?

Riktig! Galt!

Hva er riktig i forhold til bilens lys?

Riktig! Galt!

Hvordan kan du vite at bremsekraftforsterkeren virker?

Riktig! Galt!

Hva betyr dette skiltet?

Riktig! Galt!

Hva er riktig ved inn- og utkjøring av tunneler på dagtid?

Riktig! Galt!

Hvor står det om riktig lufttrykk i dekkene?

Riktig! Galt!

Hva betyr dette skiltet?

Riktig! Galt!

Du kjører i 60 km/t på tørr asfalt og bremser maksimalt. Din reaksjonstid er 1 sekund og bremselengden blir 18 meter. Hva blir den totale stopplengden?

Riktig! Galt!

Hva bør en fører gjøre dersom han begynner å føle seg trett under kjøring?

Riktig! Galt!

Hva betyr dette skiltet?

Riktig! Galt!

Om du sitter i bilen mens en passasjer er inne i butikken og handler. Har du da parkert?

Riktig! Galt!

Hva betyr denne skiltkombinasjonen?

Riktig! Galt!

Hva betyr dette skiltet?

Riktig! Galt!

Hvilken mønsterdybde skal det være på vinterdekk?

Riktig! Galt!

Hva betyr det å ha forsvarlig fart når du kjører forbi en buss som har stanset i en busslomme i en 50-sone?

Riktig! Galt!

Du kjører bak en bil som beveger seg unormalt langsomt. Hva kan du gjøre?

Riktig! Galt!

Hva er korrekt om bruk av mobiltelefon i bilen?

Riktig! Galt!

Hvilken av påstandene er den riktige?

Riktig! Galt!

Hva er straffereaksjonen om du blir domfelt for promillekjøring med over 0,5 i promille 2 ganger i løpet av en periode på 5 år?

Riktig! Galt!

Hva er lovlig å kjøre med i førerkortklasse B?

Riktig! Galt!

Står noen av disse bilene feilparkert?

Riktig! Galt!

Hva betyr dette skiltet?

Riktig! Galt!

Ved en jernbaneovergang med 1 spor. Hvilket skilt vil da være satt opp?

Riktig! Galt!

Hvilken påstand er riktig i forhold til trafikkuhell?

Riktig! Galt!

Når du er ute på langtur forholder du deg på følgende måte

Riktig! Galt!

I hvilken rekkefølge skal bilene kjøre?

Riktig! Galt!

Hva er minstekravet til mønsterdybden på sommerdekk?

Riktig! Galt!

Hvilken er den riktige påstanden om øvelseskjøring?

Riktig! Galt!

Hva er riktig i denne situasjonen hvis du skal svinge til høyre?

Riktig! Galt!

Hva er nærmeste parkeringsavstand til et gangfelt?

Riktig! Galt!

Du ser en person som er på vei ut i gangfeltet et stykke foran deg. Hvordan skal du forholde deg?

Riktig! Galt!

Teoritentamen
Fantastisk! Du klarte det med god margin!
Du klarte det! Du er nok nærmest klar for den virkelige testen!
Du klarte det akkurat så vidt! Kanskje du burde øve litt til før du tar tentamen?
Du bommet med 1 spørsmål! Dette var kjipt! Du må nok øve noe mer!
Du var nære, men nådde dessverre ikke helt frem! Du må øve mer!
Ikke helt i mål her nei! Du må lese litt mer teori!
Du er langt i fra! Du må bare sette deg ned og øve mer!
Har du øvd i det hele tatt? En ting er sikkert, du har ingen ting å gjøre på veien!!

Del dine resultat: